Beeldhouwster & Kunstenares

Marjan Bertelsmann

foto marjan
Al vele jaren maak ik beelden van steen, brons of keramiek. Geïnspireerd door de “Geometrie van de Schepping 1 en 2 “ Van Drunvalo Melchizedek ben ik deze geometrie in mijn werk gaan integreren. Vele beschavingen uit de oudheid zijn op de hoogte geweest van deze geometrie, want de Levensbloem is over de hele wereld teruggevonden. Een cirkel zonder begin of eind, een tweede even grote cirkel met het middelpunt op de omtrek van de eerste cirkel, creëert de “Vesica Picis” ofwel de schepping van het licht. Voortgang van dit proces vormt ‘t Genesispatroon, daarna het Levensei, tot de 19e cirkel de Levensloem vormt. Zes cirkels completeren de Levensvrucht, waarin alle platonische lichamen verborgen zitten. Deze Levensvrucht staat aan de basis van alles wat bestaat..